Wedstrijdreglement

Reglement Brabant Beach Battle

 • Deelnemers leggen het gehele parcours af om in de uitslag opgenomen te worden.
 • Het is deelnemers verplicht een valhelm met harde schaal te dragen.
 • Ten allen tijde moet het stuurnummer van de deelnemers zichtbaar zijn. Het stuurbord mag ook niet worden verknipt!
 • Deelnemers mogen zich niet laten voorttrekken door een andere deelnemer of een voertuig. Ook stayeren achter motoren is niet toegestaan.
 • De deelnemers worden geacht het parcours te kennen alsook de bewegwijzering te herkennen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor het verkeerd rijden van deelnemers.
 • Voor – en achterwiel van de fiets mogen niet groter zijn dan 29 inches, dit volgens de reglementen van de KNWU.
 • Transponders moeten rechts aan de voorvork worden bevestigd.
 • Iedereen moet starten met mountainbike of strandbike met recht stuur of strandstuur. Uitzondering zijn de deelnemers van 14 t/m 18 jaar.
 • De deelnemers moeten 14 jaar zijn ten tijde van het evenement.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en organisatie, van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers.
 • Deelnemers respecteren overige strandgebruikers, natuur en milieu.
 • Met het deelnemen aan het evenement verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of valpartijen tijdens of na de wedstrijd.
© Copyright - Brabant Beach Battle 2019
Ons evenement wordt gewaardeerd met een 4 uit 5 op basis van 5 beoordelingen